Chất lượng

Công ty được chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc và là nhà sản xuất OEM cho các đối tác tại Hàn Quốc và ASEAN. Chứng nhận quốc tế ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015.