Mr. Phước – Thanh Bình Auto

Mẫu mã sản phẩm đẹp, chất lượng gối cổ và tựa lưng hơn hẳn sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Áo ghế ráp khít với foam ghế các hãng xe. Tôi đã triển khai kinh doanh sản phẩm tại chuỗi cửa hàng Thanh Bình Auto – Đà Nẵng và hoàn toàn tin tưởng vào sự hợp tác lâu dài với AUTOCOM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *